Pro pohlazení

DVA VLCI

Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.

Řekl mu: Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky.dva vlci

Jeden je zlý. Je to sobeckost, hrubost, sebelítost, namyšlenost, závist, ego.

Ten druhý je hodný. Je to pokoj, naděje, vyrovnanost, skromnost, štědrost, soucit , důvěra a láska.

Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce se zeptal: A který vlk vyhraje?

Starý Indián odpověděl: Ten, kterého krmíš.

 

LÁSKA A STRACH

Láska nemá očekávání. Strach je plný očekávání.

Láska nemá povinnosti. Strach je plný povinností. Jednáme-li z povinnosti, náš odpor způsobuje, že trpíme. Nedaří- li se nám jednat podle povinností, pociťujeme vinu.

Láska chová úctu nejen k druhým, ale také k nám samým. Strach si neváží ničeho, ano sebe. Jestliže lituji sám sebe, pak si sám sebe nevážím. Jestliže lituji tebe, nevážím si tě.

Láska je trpělivá. Strach je netrpělivý.

Láska nemá lítost. Strach je plný lítost, zvláště sebelítosti.

Láska je odpoutaná. Strach je naplněný pouty a obavami, že o ně přijde.

Láska je laskavá. Strach je příliš zaměřen na sebe, než aby mohl být laskavý.

 

PRAVÁ LÁSKA

Pravá láska je ta, která není na nikom a ničem závislá.
Až navštívíte všechny kurzy a školení,
až projedete všechny země světa,!cid_1EDF22D8DB4D456F8E2AC1BCBD4A840B@firma
až vystřídáte všechny guru a tzv. mistry světa,
až projdete mnoha vztahy, kde hledáte lásku,
až zažijete mnoho zklamání z vašich očekávání,
až zkusíte všechny metody a techniky, jak správně žít,
až utratíte všechny peníze za to, po čem toužíte,
až oslavíte všechna svá výročí, svátky a narozeniny svých přátel,
až si splníte přání, o kterých sníte,
pak zjistíte, že to vše byla jen dobře zkonstruovaná hra pro vaši mysl.
Pak zjistíte, že jediné štěstí, které nepomíjí, je být v souladu s jednotou.
Pak zjistíte, že to, co jste hledali, je dobrý pocit, který vám vnější věci,
okolnosti a vztahy nemohou trvale dát.
Pak se konečně zastavíte, skončíte vaše hledání a vrátíte se „domů“.
Vrátíte se sami k sobě a budete sami sebou.
Budete vše dělat tak, jak to cítíte v danou chvíli.
Nebudete závislí na ostatních a jejich náladách.
Budete se radovat i z neúspěchu.
Budete se milovat za vše, co prožíváte, a tato vaše láska
změní celý váš dosavadní svět.
A až vás potkám, budete se usmívat a já budu vědět, že jste „tam“.

 

SMŮLA NEBO ŠTĚSTÍ ?

Před mnoha lety žil jeden starý muž, který měl syna a jednoho koně. Jednoho dne se kůň proboural z ohrady a utekl do hor.

,,Upláchl ti kůň.“ říkali sousedé. ,,To je ale smůla.“

,,Proč to říkáte ? “ zeptal se stařík. ,,Jak můžete vědět, že je to smůla ? „kůň

Věřte, nevěřte, nazítří večer se kůň vrátil do ohrady, aby se najedl a napil – a přivedl sebou dvanáct divokých mustangů. Když je farmářův syn uviděl, rychle vyklouzl z domu a zavřel vrata ohrady.

Jakmile se to sousedé dozvěděli, zvolali: ,,Třináct koní! Ty máš ale štěstí!“ Ale starý farmář jim odpověděl: ,,Jak víte, že je to štěstí ?“

Po několika dnech se farmářův syn pokusil osedlat a zkrotit jednoho z divokých mustangů, ale spadl a zlámal si nohu.

Ještě týž večer si sousedé pospíšili s dalším unáhleným soudem: ,,Tvůj syn si zlámal nohu. Smůla smůl ! “ Ale moudrý stařík znova namítl: ,,Jak můžete vědět, jestli je to smůla nebo štěstí ?“

A vskutku! Za několik dnů přišli do vsi verbíři a všechny zdravé muže odvedli do války, ze které se už žádný z nich nevrátil. Farmářův syn se ale díky své zlámané noze zachránil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *