Terapie metodou Cesta

certifikát

Nabízím terapie léčebnou metodou Cesta

Cesta je celosvětově uznávaná transformační léčebná metoda, při které je člověk schopen spojit se se zdrojem své léčivé síly. Tato tvořivá síla se nachází v každé živé bytosti. Ze zdroje této síly pak dochází k rozpouštění a uzdravování emocionálních, psychických a fyzických bloků, které brání volnému proudění životní energie. Léčebná metoda Cesta vychází z výzkumů o buněčné paměti a psycho-neuro-imunologie, což je věda zabývající se vztahem mezi imunitním a nervovým systémem. Základní princip metody spočívá ve skutečnosti, že při prožívání náročných situací, jako například hádky, šoky, traumata, různé druhy stresu, kdy je člověk nucen potlačit své emoce, se do krve vyplavují chemické látky, které blokují buněčné receptory. Tyto receptory pak nejsou schopny přirozeně komunikovat s ostatními buňkami,  jejich funkčnost je velmi omezena. Zablokování přenosu informací může být příčinou fyzického onemocnění nebo je spouštěčem nezdravé reakce v myšlení a chování klienta na podobné situace, a tak se člověk dostává do začarovaného kruhu.

Cílem terapeutického sezení je uvolnění energetické blokády v těle přechodem jednotlivými emocionálními vrstvami a rozpoznání nezdravých automatických vzorců reakcí a chování člověka, které jsou uloženy hluboko v jeho podvědomí. Tento jednoduchý a velice účinný postup spouští masivní ozdravné procesy jak na fyzické úrovni, tak v samotné psychice klienta.

Terapie Cesta se využívá při léčení fyzických nemocí, u psychických projevů se Cesta používá u různých lehčích neuróz a všech druhů fobií. Je důležité připomenout, že terapeut Cesty nemá oprávnění pracovat s klienty s psychiatrickou diagnózou, kteří pravidelně užívají psychofarmaka.

Tato globálně účinná, do hloubky propracovaná a kritiky uznávaná léčebná metoda je popisována i jako transformační proces probuzení se do vlastního neomezeného potenciálu. Podporuje celostní přístup k člověku a je součástí tzv. integrační medicíny, která propojuje klasickou lékařskou léčbu s alternatvním způsobem léčení. Výzkumy endokrinologa Dr. Chopry a dalších odborníků, zabývajících se vztahem emocí a DNA, jako Barbara Mc. Clintock (výzkum genetiky USA), Dr. Kazuo Murakami (Univerzita biochemie, molekulární biologie a kardiovaskulárních nemocí, Japonsko), Dr. Gandance Perth (Univerzita farmakologie a medicíny J. Hopkinse) jsou hmatným důkazem propojení a dokonalé harmonie mezi tělem a duší člověka.

Brandon Bays – autorka léčebné metody Cesta

Brandon Bays je autorkou léčebné metody Cesty, známou terapeutkou a učitelkou. Brandon se narodila v Rakousku a své mládí prožila v USA. Věnovala se studiu zdravého životního stylu u Dr. Deepaka Chopry, vysoce uznávaného endokrinologa, taky dlouhá léta pracovala u Tonyho Robbinse v oblasti neurolingvistického programování. Její duchovní rozvoj ovlivnili indičtí učitelé jako je Papaji a Gurumaya. Brandon ve svých 39 letech onemocněla rakovinou dělohy a právě při léčení svého nádoru pochopila podstatu samoléčení a objevila zapomenutou emocionální vzpomínku uloženou hluboko v buňkách svého těla. Ve své knize Cesta autorka popisuje velice pokorný a hluboce přijímající proces samoléčby. Po této osobní zkušenosti vyvinula celý terapeutický a vzdělávací program, který se dnes vyučuje a praktikuje v 35 krajinách světa. Cestu při své práci využívají lékaři, psychoterapeuti, učitelé, řídící pracovníci, sociální pracovníci, politici a mnoho lidí v každodenním životě. V některých krajinách je léčebná metoda Cesta zahrnuta do státního zdravotního systému pojištění.

Brandon napsala kromě knihy Cesta i další tituly, ve kterých rozvíjí své učení na různé oblasti života s názvy Svoboda, Cesta pro děti a Vědomí – Nová měna.

Více o metodě Cesta se dozvíte na českých oficiálních stránkách Cesty www.brandonbays.cz anebo na oficiálních stránkách Slovenské republiky www.brandonbays.sk, kde jsem uvedena v seznamu certifikovaných terapeutů.