Typy procesů

růžová♥    Emocionální cesta je základní druh procesu, který doporučuji u prvního sezení. Jeho podstatou je naučit se vnímat vlastní emoce pomocí reakcí těla a tak přes jednotlivé emocionální vrstvy přistoupit až k zapomenuté vzpomínce, která způsobuje blokaci v rámci mezibuněčné komunikace.

♥   Fyzická cesta je typ procesu, který používám především u tělesných potíží a u klientů. kteří se domnívají, že nedokáží vnímat, případně popsat své vlastní emoce.

♥   Designer proces je nejčastěji využívaný proces u následných sezení, protože se jedná o proces šitý tzv. na míru. Kombinací různých terapeutických technik se s klientem dostáváme přímo k jeho konkrétním blokacím, například změnou nezdravých přesvědčení, léčbou fobií, odstraňováním závislosti a různých dalších technik podle individuálních potřeb klienta.

♥   Ego proces je jeden z hlubokých procesů vycházející ze znalosti Enneagramu, prastarého súfijského učení, které rozděluje základní fixace lidského ega na 9 typů. U procesu klient zjišťuje, proč vnímá svět způsobem,  jakým ho vnímá, odhalí lži a pasti svého ega, které ho drží v zajetí vlastní falešné klece. Je to velmi silný a očistný proces, kde se odhazují všechny masky a brnění, které si člověk sám vytvořil jakoby na ochranu svého bezpečí. Ego proces je vhodné absolvovat po několika předchozích procesech, jeho dopady na život jsou velice transformující.

♥   Proces smyslu života je proces, u kterého je od klienta vyžadována vysoká míra sebepoznání a sebepřijetí. Proces umožňuje klientům nahlédnout do vlastního tvořivého potenciálu, který volá po odhalení.

♥   Cesta pro děti probíhá jako velmi speciální a dynamický proces. Děti jsou při sezeních flexibilní, přirozeně otevřené a hravé, rádi kreslí obrázky o tom, jak se cítí. Obyčejně procesem prochází velmi snadno a rychleji než dospělí klienti.

V některých případech se klient zbaví problému hned po jednom sezení, ale většinou je potřebné procesem projít přibližně 3 – 5 krát, podle toho v jakém zdravotním nebo psychickém stavu se klient právě nachází a kolik nezpracované zátěže ho blokuje .  Doba trvání jednotlivých  procesů je individuální, může trvat 60-180 minut.