Jak probíhá sezení

 

♥   Před sezením  

Před prvním sezením doporučuji klientům seznámit se s průběhem procesu, který autorka popisuje ve své knize Cesta. S blížícím se termínem objednání můžete na sobě pozorovat zvýšenou citlivost a napětí, protože vaše tělo a duše se podvědomě začínají připravovat na proces. Všechno je v pořádku, samotný proces je pak obvykle spontánnější. Pro snadnější přístup k vlastním emocím je vhodné se den před procesem zaměřit na své tělo, dopřát mu dostatečné uvolnění  ideálně při taneční meditaci, jógovém cvičení nebo jiném relaxačním pohybu. Před procesem si dopřejte pouze lehčí stravu, vyhněte se požití alkoholu, kávy a všech povzbuzujících látek. Právě tyto životabudiče tlumí například pocit slabosti, nedostatku energie, bezradnosti a následně pak můžou způsobit zablokování a neochotu otevřít se a procítit své emoce.

 

♥   Samotný proces Cesty 

Samotný proces Cesty probíhá v uvolněném stavu, kdy máte zavřené oči a jste si plně vědomi, co se s vámi děje.  Nad procesem máte plnou kontrolu, nejedná se o hypnózu. Terapeut vás doprovází na cestě k místu spojení se s vaším vlastním zdrojem, odkud získáte přístup k procesu léčení. Celý proces je vaším procesem. Terapeut vás plně respektuje a provází vás k jádru vašeho problému, je průvodcem vašimi emocemi, vašimi vzpomínkami. Terapeut neléčí, samotné léčení pak řídí vnitřní inteligence, neviditelná síla, která je vlastní každému z nás, která je přirozená a automatická.

 

♥   Po procesu

Po procesu doporučuji dát si teplý čaj a po celý zbytek dne pít hodně tekutin. Stále se vyhýbejte alkoholu a přeslazeným nealkoholickým nápojům. I po fyzickém ukončení procesu léčení pokračuje, tělo stále uvolňuje procesem odblokované odpadní látky, dochází k detoxikaci organismu, můžete cítit zvýšenou únavu. Toto doznívání procesu trvá přibližně jeden, dva dny, u některých  lidí s fyzickým onemocněním maximálně týden, potom se tělo dostává do harmonického  stavu. Dopřejte si proto pouze lehčí jídlo a dostatek odpočinku, stačí se této očistě těla podřídit a netlumit jí chemickými léčivy. Vystavování se každodennímu pracovnímu vypětí a stresu je bezprostředně po procesu nežádoucí, je lepší strávit zbytek dne v klidu, ideálně s voňavou relaxační koupelí. Každý proces je specifický a u každého klienta probíhá individuálně, se sobě vlastní přirozeností, proto každou následnou reakci těla nebo mysli jenom otevřeně přijímejte.

 

srdce