Jak probíhá sezení

♥   Před sezením  

Před prvním sezením doporučuji klientům seznámit se s průběhem procesu, který autorka popisuje ve své knize Cesta. S blížícím se termínem objednání můžete na sobě pozorovat zvýšenou citlivost a napětí, protože vaše tělo a duše se podvědomě začínají připravovat na proces. Všechno je v pořádku, samotný proces je pak obvykle spontánnější. Před procesem si dopřejte pouze lehčí stravu, vyhněte se požití alkoholu, kávy a všech povzbuzujících látek. Právě tyto životabudiče tlumí například pocit slabosti, nedostatku energie, bezradnosti a následně pak můžou způsobit zablokování a neochotu otevřít se a procítit své emoce.

♥   Samotný proces Cesty 

Samotný proces Cesty probíhá v uvolněném stavu, kdy máte zavřené oči a jste si plně vědomi, co se s vámi děje.  Nad procesem máte plnou kontrolu, nejedná se o hypnózu. Terapeut vás doprovází na cestě k místu spojení se s vaším vlastním zdrojem, odkud získáte přístup k procesu léčení. Celý proces je vaším procesem. Terapeut vás plně respektuje a provází vás k jádru vašeho problému, je průvodcem vašimi emocemi, vašimi zkušenostmi. Terapeut neléčí, samotné léčení pak řídí vnitřní inteligence, neviditelná síla, která je vlastní každému z nás, která je přirozená a automatická.

♥   Po procesu

Po procesu doporučuji dát si teplý čaj a po celý zbytek dne pít hodně tekutin, ideálně čisté pramenité vody. Stále se vyhýbejte alkoholu a přeslazeným nealkoholickým nápojům. I po reálném ukončení procesu léčení pokračuje, tělo stále uvolňuje procesem odblokované odpadní látky, dochází k detoxikaci organismu, můžete cítit zvýšenou únavu. Toto doznívání procesu trvá přibližně jeden, dva dny, u některých  lidí s fyzickým onemocněním i týden, potom se tělo dostává do harmonického  stavu. Dopřejte si proto pouze lehčí jídlo a dostatek odpočinku, stačí se této očistě těla podřídit a netlumit jí chemickými léčivy. Vystavování se každodennímu pracovnímu vypětí a stresu je bezprostředně po procesu nežádoucí, je lepší strávit zbytek dne v klidu, ideálně s voňavou relaxační koupelí. Každý proces je specifický a u každého klienta probíhá individuálně, se sobě vlastní přirozeností, proto každou následnou reakci těla nebo mysli jenom otevřeně přijímejte.

srdce