O absolutním přijetí, 18. 11. 2022

Jak se neposuzovat, neobviňovat, netřídit co bylo vhodné, dobré, morální a co nevhodné, špatné, nemorální, když naše nastavení bylo po celý život formováno právě učením a výchovou ve smyslu souzení….? Hodnocení a posuzování nám pak způsobuje a roztáčí nekonečný příběh sebeobviňování a trestání. Člověk, který byl vychován podobnou rigidní výchovou často mívá pochroumané vědomí sebe […]

O bojování, 20. 3. 2022

Každý boj je pouze důsledkem předchozího zranění. Je přirozené, že se toužíme ze zranění vyléčit, ale způsob jakým se léčíme, často způsobuje ještě větší rány a bolest. Naše léčení je v podstatě bojem. Snažíme se vybudovat si bezpečí, zajistit vše hmotné, co si myslíme, že budeme v budoucnu potřebovat buď sami, nebo naši potomci, vytvořit […]

O odevzdání, 22.9.2021

Teorií s tématem odevzdání a nelpění bylo popsaných už mnoho. Je nám známo, že stejně důležité je mít v rovnováze přijímání toho, co jde směrem k nám, jako odevzdání toho, co jde opačným směrem. Tuto zdravou rovnováhu si dokážeme jednoduše představit v našem těle, při přijímání potravy, její trávení a následném vylučování. Z hlediska zachování […]

O rozhodování, 4.7.2021

Téma rozhodování se bylo pro mne zásadní až do doby, než jsem si uvědomila tu část rozhodovacího procesu, která mi v rozhodnutí se bránila a samotné rozhodnutí oddalovala. Znáte to taky, když máte na výběr mezi 2 způsoby konání, mezi 2 variantami, mezi  2 osobami a vy můžete zvolit jen jedno a druhé tak nechat […]

O spojení, 25.8.2020

Existuje staré slovenské přísloví, které zní: Rozdelení spadneme, spojení vstaneme. Každé spojení nám přirozeně dává větší stabilitu v praktickém živote. Proto žijeme v párech, v rodinách, ve společenstvích, ale to nejintimnější spojení je spojení v našem nitru. Je to hluboké spojení Já jsem, spojení vědomí o sobě samém se samotným bytím, nebo-li existencí, jsoucnem, božstvím, […]

O odpuštění, 23.8.2020

Odpuštění, jednoduše pouštění, konec lpění. Mnoho lidí zůstává příliš dlouho v karmickém kruhu nevědomí, často z důvodu mylného pochopení procesu odpuštění. Odpuštění je důležitou součástí spokojeného života, uvědomění a praktikování odpuštění je zdůrazňováno různými terapeutickými směry. A není důležité, komu potřebujeme odpustit, druhému člověku, sobě nebo Bohu, protože důsledkem odpuštění je vždy léčení sebe samotného. […]

O svobodné volbě, 9.4.2020

Žijeme v období velké změny. Celoplanetární změny a možná i změny, v ještě větším rozsahu než si dokážeme svojí lidskou myslí představit. Staré se rozpadá a zároveň se rodí nové. Rozpadá se vše, co již planetě neslouží, co je nefunkční, co je kontraproduktivní. Padá staré myšlení, padají staré systémy, staré formy a vše, co po […]

Bytí v bdělé přítomnosti (2), 28.12.2019

Základem plného žití je svolení, vlastní svolení, kdy člověk sám sobě dovolí vstoupit do proudu, do prožitku. Abychom se odvážili dovolit si vědomě vstoupit do toho, co je, potřebujeme čistou mysl, bez svazujících slibů, již nesloužících přesvědčení, strachů a dalších omezujících myšlenkových konstrukcí. Jediné, co se po nás požaduje, je být bdělý ve středu dění […]

O bdělé přítomnosti (1), 5.11.2019

Již před 500-ty lety před našim letopočtem řekl Heraclitus z Efesu známý výrok Panta Rhei, v překladu všechno teče, vše je v pohybu, všechno plyne, věčná změna. Ano, celý život je v pohybu, proudí, vibruje, mění se, od nepatrné energie mikrokosmu buněk v našich tělech až po makrokosmos energie vesmírných těles. A člověk svým vnímáním […]

Naučme se meditovat, 22.7.2019

Nedávno jsem četla článek v časopisu Psychologie, že současná generace neumí lelkovat. Jsme tak tlačení na dosažení stále vyšších výkonů, že potřebu odpočinku zasunujeme hluboko dolu v našem řebříčku priorit. Naše mysl je stále poháněná jakýmsi vnitřním motorem různých vnějších povinností, úkolů, ale i vlastních, omezujících návyků, pravidel i dalších iluzí, že důsledkem je nakonec […]